Jeugd Jeugd
Het jeugdwerk wil een onderdeel zijn binnen de Protestantse Gemeente Middelstum, waarin jongeren zich gezien en gekend voelen. Het wil jongeren vertrouwd maken met God, de Bijbel, het geloof en de kerk. Het wil jongeren begeleiden en ondersteunen bij hun persoonlijke geloofsbeleving, geloofsontwikkeling en geloofsleven. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen!

We willen de jongeren onderdeel laten worden en zijn van de geloofsgemeenschap in de PKN Middelstum, door:
 • ontmoetingen te organiseren en relaties aan te gaan met jongeren, waarin richting en ruimte wordt geboden, zodat jongeren ontdekken en beleven:
  • wat geloven in het leven kan betekenen;
  • wie God voor hen wil zijn;
  • wie ze zelf zijn voor Gods aangezicht;
  • hoe ze Gods liefde kunnen uitstralen in de wereld om hen heen.
 • jongeren te leren over het geloof te praten met vrienden;
 • jongeren ervaringen te laten delen met leeftijds- en groepsgenoten;
 • aan te sluiten bij hun leefwereld, waarin God ook aanwezig wil zijn;
 • de jongeren serieus te nemen en naar hun wensen te luisteren;
 • laagdrempelige activiteiten te organiseren, waarbij we jongeren aanmoedigen hun vrienden mee te nemen;
 • de kerkdiensten toegankelijker te maken, door liedkeuze en het inzetten van media (filmpjes, beamer e.d.);
 • contacten en gesprekken tussen jongeren en ouderen te realiseren (bijvoorbeeld uitnodigen tijdens de Jeugdkerk of clubavond).
In de jeugdraad wordt de samenhang tussen de verschillende vormen van jeugdwerk in kaart gebracht. Vanuit elke tak van het jeugdwerk, te noemen: kindernevendienst, jeugdclubs, jeugdkerk en de groeigroep/ catechese, neemt iemand zitting in de jeugdraad. Tijdens 6 vaste momenten in het jaar komt de jeugdraad bijeen om het jaarprogramma vast te stellen en de activiteiten met elkaar te bespreken en op elkaar af te stemmen. Eenmaal per jaar vergadert de jeugdraad samen met de predikant(en) om het jaar en de catechese te evalueren en om nieuwe plannen uit te zetten voor de toekomst.
Ondersteuning en inspiratie krijgen we door:
 • De predikant(en) één keer per jaar mee te laten draaien met de jeugdraadsvergadering, club en jeugdkerk;
 • Van de predikant zijn ideeën te horen over het betrekken van de jeugd binnen de gemeente;
 • Kerkelijke werkers van bijvoorbeeld JOP uitnodigen voor een inspirerend gesprek;
 • Gebruik te maken van verhalen uit de Bijbel, de materialen van JOP, Kind op Zondag, HGJB, creatief Kinderwerk en het internet;
 • Bezoeken van inspiratiebeurzen;
 • Inspiratie opdoen in andere gemeenten.
Het huidige aanbod voor de jeugd ziet er als volgt uit:
 • De kinderoppas (0-4 jarigen)
 • De kindernevendienst (4-11 jarigen)
 • De jeugdclub (11-16 jarigen)
 • De catechese (11 – 18 jarigen)
 • De jeugdkerk (11-18 jarigen)
 • De groeigroep (16-25 jarigen)
 • De groeigroep (25-40 jarigen)
Jaarlijkse activiteiten
 • Sirkelslag;
 • Excursie naar bijvoorbeeld het gevangenismuseum, de voedselbank, instellingen e.d.;
 • Activiteiten (indoor of outdoor) zoals klimmen, kookworkshop, dropping, vossenjacht, survival, pretpark e.d.;
 • Actie schoenendoos;
 • Filmavond;
 • Kampweekend;
 • The Passion kijken
 • Tentdienst (met andere kerken uit het dorp)
terug