Startzondag Startzondag
lees meer ยป
 
Gemeentevergadering Gemeentevergadering
De gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Middelstum worden van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering. Deze wordt gehouden op:

Woensdag 22 mei 2019, aanvang 19.30 uur, in Op ’t Houkje

De agenda met de notulen en jaarverslag ontvangt u als bijlage bij de KerkENnieuws, wij verzoeken u vriendelijk deze stukken mee te nemen naar de gemeentevergadering.

Tijdens de gemeentevergadering worden de financiën nader toegelicht. De financiële jaarcijfers liggen ter inzage op maandag 6 mei van 20.00 uur tot 20.30 uur inOp ’t Houkje.

Na de pauze zal de heer Helmer Roelofs van Stichting INLIA een presentatie geven over de stichting en de ‘bed, bad, brood-opvang’ in Groningen (tevens het nieuwe doel van de uitgangscollecte).

Na afloop van de vergadering is er een gezellige nazit.
Wij hopen op een goede opkomst vanuit de gemeente en zien u graag op 22 mei!