Uitgelicht! Uitgelicht!

 Koffiedrinken op donderdagmorgen 28 oktober
Na anderhalf jaar mogen we weer samen koffiedrinken.
Iedereen is van harte welkom op donderdagmorgen 28 oktober van half 10 tot ongeveer half 12 in Op 't Houkje!!
We maken er een gezellig morgen van. Tot dan!!

Startzondag ‘Van U is de toekomst’ op 19 september 
Zondag 19 september begint om 9.30 uur de Startdienst voor het nieuwe seizoen in de Hoeksteenkerk. Voorganger is ds. Langenburg. Het thema van onze Startzondag is ‘Van U is de toekomst’. Na de dienst gaan we koffiedrinken en is er tijd voor ontmoeting en gelegenheid om bij te praten. Voor de kinderen is er een springkussen en een film om te kijken. We sluiten af met een maaltijd. We hopen op een mooie en geslaagde Startzondag.

Paaskaars
U kunt weer een nieuwe huispaaskaars bestellen. 
Brandende kaarsen geven ruimte aan relativering, overpeinzing, hoop en steun. Voor gelukkige en minder gelukkige omstandigheden. Juist in deze tijd kan men wel wat extra licht gebruiken.
Voor informatie en bestelling van een huispaaskaars kunt u contact opnemen met Ludolf Wieringa, tel. 55 28 49 of via email: l.wieringa4@gmail.com     
Voor de verschillende afmetingen van de huispaaskaars zie kerkENnieuws van februari. 
Uw bestelling graag doorgeven vóór 24 februari.
 
Jeugddienst 17 januari 
Deze jeugddienst zou een ‘dienst vullend programma’ worden, georganiseerd door een koor. Koren mogen echter nog niet zingen, en kunnen dit ook niet voor ons uitvoeren. De clubleden zullen dus zelf de dienst voorbereiden en uitvoeren. Na de dienst van november hebben we daar alle vertrouwen in! 


Online diensten Kerst
Online dienst op donderdag 24 december, Kerstnacht
De gezamenlijke Kerstnachtviering in de Damstee begint om 20.00 uur.
Voorganger is: Dhr. H. Snip.
Bijzonderheden: Muzikale medewerking door leden van Concordia.
Thema: ‘Weest niet bang’.

Online dienst op vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
De dienst in de Hoeksteenkerk begint om 9.30 uur.
Voorganger is: Ds. M.H. Langenburg.
Bijzonderheden: 1e Kerstdag.
Het orgel wordt bespeeld door Margriet Zuidhof.
De collecte is bestemd voor de Diaconie.

Online dienst op zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
De dienst in de Hoeksteenkerk begint om 10.00 uur.
Bijzonderheden: 2e Kerstdag; Kinderkerstfeest.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Zuidhof.
De collecte is bestemd voor Kinderen in de knel.

Laatste zondag kerkelijk jaar op zondag 22 november
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar: koninkrijkszondag, ook wel eeuwigheidzondag genoemd. We gedenken onze gemeenteleden en geliefden die ons zijn ontvallen. In de dienst, die om 10.00 uur in de Hoeksteenkerk aan de Burchtstraat begint, zullen we hun namen noemen en een kaars voor hen ontsteken aan de paaskaars; symbool van de opstanding van onze Heer. 
Vanwege de corona maatregelen zal ook deze dienst een online dienst zijn. Alleen de familieleden die een geliefde te gedenken hebben, zullen voor deze dienst een persoonlijke uitnodiging krijgen.

Online Jeugddienst 25 oktober!
Op zondag 25 oktober is er een online Jeugddienst georganiseerd door de jeugd voor iedereen! Kijk je mee?
Online om 9.30 uur via kerkdienstgemist.nl:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1165-Prot-Gemeente-Middelstum-Toornwerd-Westerwijtwerd

De Hoeksteenkerk is weer open!
 Sinds 1 juli is de Hoeksteenkerk weer open voor het bijwonen van de diensten. U bent van harte welkom! 

Bij onze diensten volgen wij de Corona-richtlijnen vanuit de overheid en de landelijke PKN. Deze hebben we vertaald naar onze kerk en willen we graag alvast met u delen. 

Houdt u rekening met het volgende:
Basis coronaregels:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van de neus en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Volg de dienst online bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Volg ook dab de dienst thuis online. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Aanvullende voorwaarden:
 • Er vindt geen gemeentezang meer plaats tijdens de kerkdiensten.
 • Iedereen vanaf 13 jaar dient bij binnenkomst van het kerkgebouw tot aan de zitplaats een mondkapje te dragen. Op de zitplaats mag het mondkapje worden afgezet. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.
 • U wordt bij de ingang welkom geheten door gastheren/dames, u kunt hier uw handen ontsmetten. 
 • Houdt bij het aankomen, naar binnen gaan, plaatsnemen, en verlaten van de kerk 1,5 meter afstand van anderen (met uitzondering van uw eigen gezin). 
 • Uw jas neemt u mee naar uw zitplaats.
 • In de kerk zijn zitplaatsen gemarkeerd, er is vanwege de maatregelen minder plaats van voorheen, ook de bovengalerijen worden weer in gebruik genomen.
 • Zitplaatsen worden toegewezen, er is dus een grote kans dat u op een andere plek dan voorheen zit. 
 • De kussens uit de kerk liggen op een centraal punt, u kunt om uw kussen vragen bij de gastheer/dame.
 • Er komt een nieuwe richtlijn voor zingen in de kerk, hiervan houden we u op de hoogte via de wekelijkse nieuwsbrief via de mail en de afkondigingen.
 • Wij verzoeken u zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten te maken.
 • Helaas is koffie drinken na de dienst nog niet mogelijk.  
 • Reserveren is niet nodig, wel wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
 • De dienst blijft ook online te volgen. 
 
Nieuws Nieuws

Coronamaatregelen
De anderhalve meter-maatregel is per 24 november opnieuw ingevoerd als wettelijke verplichting. Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. De kerkdiensten gaan gewoon door. De volgende maatregelen gelden nu bij de kerkdienst:

 • Alle basisregels van de overheid zijn van kracht, vanzelfsprekend blijft u thuis als u klachten heeft die passen bij het coronavirus.
 • Houdt bij het aankomen, naar binnen gaan, plaatsnemen en verlaten van de kerk 1,5 meter afstand van anderen (met uitzondering van uw eigen gezin).
 • U wordt naar uw zitplaats begeleid.
 • De mondkapjesplicht geldt voor alle winkels en overige publieke binnenruimten. Alhoewel kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd adviseert de PKN om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit is in lijn met de situatie in een eerdere fase van deze pandemie. De kerkenraad gaat hierin mee en verzoekt iedereen om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. 
 • Voor de kerkdienst is het coronatoegangsbewijs niet nodig.
 • Er is geen koffiedrinken na de dienst.“Geef elkaar de ruimte” – ook na 25 september
Het kabinet heeft vanaf 25 september vergaande versoepelingen aangekondigd. Dit betekent dat vanaf dat moment de verplichting van “1.5 meter afstand houden” vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden. We vinden het belangrijk om elkaar de ruimte te blijven geven voor diegene die dat wil. Vanaf zondag 26 september is het niet meer nodig 1.5 meter uit elkaar te zitten in de kerkbanken. Mocht u zich niet veilig of prettig voelen bij de versoepelingen dan kunt u dat gerust aangeven. Er is genoeg ruimte in de kerkzaal om afstand te blijven houden. Wilt u zeker zijn van voldoende afstand, dan adviseren we om boven te gaan zitten.

Ook de registratieplicht en de gezondheid check bij het binnenkomen van de kerk komt te vervallen. Echter blijven de basisregels dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten natuurlijk wel van kracht.

Voor het bijwonen van de kerkdiensten is géén coronatoegangsbewijs nodig. Deze wordt dan ook niet gecontroleerd bij binnenkomst van de kerk.Ontwikkelingen KerkENnieuws
Er bestaat al lang de wens om KerkENnieuws digitaal te versturen. Dat scheelt in kosten, kost minder tijd voor onze vrijwilligers en is natuurlijk beter voor het milieu. De kerkenraad heeft besloten de digitale versie beschikbaar te maken voor leden van onze kerk, mits dit beveiligd verzonden kan worden middels een wachtwoord.

Het was technisch nog een uitdaging om op een veilige manier deze digitale versie beschikbaar te kunnen stellen, maar dit is nu gelukt. Indien u KerkENnieuws digitaal wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar nieuwsbrief@pknmiddelstum.nl. Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden, dan zorgen wij ervoor dat u geen papieren versie meer ontvangt.

Uiteraard gaat onze voorkeur ernaar uit om zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Echter begrijpen wij ook dat met name ouderen liever een papieren versie blijven ontvangen. Dat is geen probleem en blijven we ook graag doen. Om het blad betaalbaar te houden vragen we wel om een vrijwillige bijdrage van EUR  10,- per jaar. U kunt dit overmaken op IBAN NL83 RABO 0342 2004 96 o.v.v. KerkENnieuws.

 
Jeugd Jeugd

'Een teken van Leven' 
Zondag 5 april was het Palmpasen. Normaal gesproken zouden we dan de fruitbakjes brengen bij ouderen en zieken. Met in onze hand de Palmpaasstok. Dat kan nu helaas niet. Daarom heeft de kindernevendienst afgelopen week kaarten gestuurd naar hen. En komende week zullen we nog wat door de brievenbus brengen. Thema van de Veertigdagentijd: ‘Een teken van leven’ staat hiermee goed centraal. Want in deze ‘Coronatijd’ geven wij verschillende tekens van leven!


Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Jeugddienst 'Kunst in de kerk'
Kunst in de kerk was het thema op zondag 19 januari. De jeugd maakte bij het binnenkomen ter plekke een symbolisch bloemstuk onder begeleiding van Annie Groenveld:
Het symbool voor de jeugd komt naar voren in dit stuk. 
Veel soorten bloemen, veel kleuren, verschillende vormen, de één uitbundig, de ander minder opvallend. –iedere bloem is uniek, ieder mens is uniek-
Eén bloem op zichzelf is al mooi, maar samen is het een geheel en een feest van kleur.Voor God is ieder van ons, hoe we ook zijn, wat we ook doen, waardevol. 

Samen vormen jullie de toekomst van de kerk. Zonder jullie kunnen wij als gemeente niet. 
De bloemen die jullie hebben neergezet staan in een cirkel, verbonden door hedera, het teken van Gods liefde en trouw. 
Op de achtergrond worden jullie als het ware gesteund door de gemeente, 
In een boog die beschutting biedt. Wij geven jullie de ruimte in ons midden die jullie nodig hebben.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Mary Velthoen vertelde boeiend over het kunstwerk dat de jeugd op de clubavond maakte onder haar begeleiding. Een groep mensen die bezielend bezig is, net een kerkgemeente.
Mattin Langenburg vertelde hoe Henk Helmantel indruk had gemaakt door zijn levend geloof in goede werken; door het schilderen van mooie kerkinterieurs maakt hij zichtbaar wat vakmanschap en geloof kunnen doen: kerken die na zoveel jaren nog steeds gewaardeerd worden omdat ze zo mooi gebouwd zijn door mensen. Ook het schilderij Nieuw Leven II werd besproken.
We vertelden over 3 verschillende kerkgebouwen in Middelstum en hoe de jeugd aankijkt tegen de eigen Hoeksteenkerk. Ze hebben toch ook wel oog voor het interieur! 
Ook voor muziek en dichtkunst was aandacht. De kinderen van de Kindernevendienst bouwden symbolisch stenen van mensen. Al met al een gevarieerd programma waardoor voor iedereen iets wils was.