contactgegevens contactgegevens
Kerkelijke gebouwen:
Hoeksteenkerk
Burchtstraat 23
0595-439370

Hippolytuskerk
Concordiaplein 1

Postadres:
Protestantse Gemeente Middelstum
Postbus 3
9990 AA  Middelstum

Mailadres:
scriba@pknmiddelstum.nl

Predikant:
Ds. M.H. Langenburg
Onno van Ewsumlaan 6
9991 AE  Middelstum
0595-551226

Scriba:
Margriet Dijk

Kosters Hoeksteenkerk/Op 't Houkje:
Errit en Dineke van der Pers
Menthedaweg 16
9991 BD Middelstum
06-29770506 (Dineke)
06-82483749 (Errit)
evanderpers@ziggo.nl

Contactpersoon Hippolytuskerk/Herv. Gebouw:
Alexander Zuidhof via scriba@pknmiddelstum.nl

 
terug