contactgegevens contactgegevens
Kerkelijke gebouwen:
Hoeksteenkerk
Burchtstraat 23
0595-552533

Hippolytuskerk
Concordiaplein 1

Postadres:
Protestantse Gemeente Middelstum
Postbus 3
9990 AA  Middelstum

Mailadres:
scriba@pknmiddelstum.nl

Predikant:
Ds. M.H. Langenburg
Onno van Ewsumlaan 6
9991 AE  Middelstum
0595-551226

Scriba:
Vacant

Kosters Hoeksteenkerk/Op 't Houkje:
Gerhard en Annemiek Jansma
J. Lewestraat 6
9991 CS Middelstum
0595-552796
06-37171997 (Annemiek)
gjansma1@ziggo.nl

Contactpersoon Hippolytuskerk/Herv. Gebouw:
Alexander Zuidhof via scriba@pknmiddelstum.nl

 
terug