Contactgegevens Contactgegevens
Kerkelijke gebouwen:
Hoeksteenkerk
Burchtstraat 23
0595-439370

Hippolytuskerk
Concordiaplein 1

Postadres:
Protestantse Gemeente Middelstum
Postbus 3
9990 AA  Middelstum
*graag specificeren voor wie de post bestemd is; Scriba / Diaconie / Kerkrentmeesters

Predikant:
Ds. M.H. Langenburg
Onno van Ewsumlaan 6
9991 AE  Middelstum
0595-551226

Scriba:
Margriet Dijk
scriba@pknmiddelstum.nl

Kosters Hoeksteenkerk / Op 't Houkje:
Errit en Dineke van der Pers
Menthedaweg 16
9991 BD Middelstum
06-29770506 (Dineke)
06-82483749 (Errit)
evanderpers@ziggo.nl

Contactpersoon Hippolytuskerk / Herv. Gebouw:
Mark van Dijken
06-52200621
kerkmiddelstum@groningerkerken.nl


 
terug