Uitgelicht! Uitgelicht!

Paaskaars
U kunt weer een nieuwe huispaaskaars bestellen. 
Brandende kaarsen geven ruimte aan relativering, overpeinzing, hoop en steun. Voor gelukkige en minder gelukkige omstandigheden. Juist in deze tijd kan men wel wat extra licht gebruiken.
Voor informatie en bestelling van een huispaaskaars kunt u contact opnemen met Ludolf Wieringa, tel. 55 28 49 of via email: l.wieringa4@gmail.com     
Voor de verschillende afmetingen van de huispaaskaars zie kerkENnieuws van februari. 
Uw bestelling graag doorgeven vóór 24 februari.
 
Jeugddienst 17 januari 
Deze jeugddienst zou een ‘dienst vullend programma’ worden, georganiseerd door een koor. Koren mogen echter nog niet zingen, en kunnen dit ook niet voor ons uitvoeren. De clubleden zullen dus zelf de dienst voorbereiden en uitvoeren. Na de dienst van november hebben we daar alle vertrouwen in! 


Online diensten Kerst
Online dienst op donderdag 24 december, Kerstnacht
De gezamenlijke Kerstnachtviering in de Damstee begint om 20.00 uur.
Voorganger is: Dhr. H. Snip.
Bijzonderheden: Muzikale medewerking door leden van Concordia.
Thema: ‘Weest niet bang’.

Online dienst op vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
De dienst in de Hoeksteenkerk begint om 9.30 uur.
Voorganger is: Ds. M.H. Langenburg.
Bijzonderheden: 1e Kerstdag.
Het orgel wordt bespeeld door Margriet Zuidhof.
De collecte is bestemd voor de Diaconie.

Online dienst op zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
De dienst in de Hoeksteenkerk begint om 10.00 uur.
Bijzonderheden: 2e Kerstdag; Kinderkerstfeest.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Zuidhof.
De collecte is bestemd voor Kinderen in de knel.

Laatste zondag kerkelijk jaar op zondag 22 november
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar: koninkrijkszondag, ook wel eeuwigheidzondag genoemd. We gedenken onze gemeenteleden en geliefden die ons zijn ontvallen. In de dienst, die om 10.00 uur in de Hoeksteenkerk aan de Burchtstraat begint, zullen we hun namen noemen en een kaars voor hen ontsteken aan de paaskaars; symbool van de opstanding van onze Heer. 
Vanwege de corona maatregelen zal ook deze dienst een online dienst zijn. Alleen de familieleden die een geliefde te gedenken hebben, zullen voor deze dienst een persoonlijke uitnodiging krijgen.

Online Jeugddienst 25 oktober!
Op zondag 25 oktober is er een online Jeugddienst georganiseerd door de jeugd voor iedereen! Kijk je mee?
Online om 9.30 uur via kerkdienstgemist.nl:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1165-Prot-Gemeente-Middelstum-Toornwerd-Westerwijtwerd

De Hoeksteenkerk is weer open!
 Sinds 1 juli is de Hoeksteenkerk weer open voor het bijwonen van de diensten. U bent van harte welkom! 

Bij onze diensten volgen wij de Corona-richtlijnen vanuit de overheid en de landelijke PKN. Deze hebben we vertaald naar onze kerk en willen we graag alvast met u delen. 

Houdt u rekening met het volgende:
Basis coronaregels:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van de neus en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Volg de dienst online bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Volg ook dab de dienst thuis online. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Aanvullende voorwaarden:
 • Er vindt geen gemeentezang meer plaats tijdens de kerkdiensten.
 • Iedereen vanaf 13 jaar dient bij binnenkomst van het kerkgebouw tot aan de zitplaats een mondkapje te dragen. Op de zitplaats mag het mondkapje worden afgezet. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.
 • U wordt bij de ingang welkom geheten door gastheren/dames, u kunt hier uw handen ontsmetten. 
 • Houdt bij het aankomen, naar binnen gaan, plaatsnemen, en verlaten van de kerk 1,5 meter afstand van anderen (met uitzondering van uw eigen gezin). 
 • Uw jas neemt u mee naar uw zitplaats.
 • In de kerk zijn zitplaatsen gemarkeerd, er is vanwege de maatregelen minder plaats van voorheen, ook de bovengalerijen worden weer in gebruik genomen.
 • Zitplaatsen worden toegewezen, er is dus een grote kans dat u op een andere plek dan voorheen zit. 
 • De kussens uit de kerk liggen op een centraal punt, u kunt om uw kussen vragen bij de gastheer/dame.
 • Er komt een nieuwe richtlijn voor zingen in de kerk, hiervan houden we u op de hoogte via de wekelijkse nieuwsbrief via de mail en de afkondigingen.
 • Wij verzoeken u zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten te maken.
 • Helaas is koffie drinken na de dienst nog niet mogelijk.  
 • Reserveren is niet nodig, wel wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
 • De dienst blijft ook online te volgen. 
 
Nieuws Nieuws

Fysieke aanwezigheid kerkdienst
Met ingang van zondag 30 mei 2021 is er ook de mogelijkheid om weer in de kerk aanwezig te zijn bij de dienst. Let wel, maximaal 70 mensen mogen aanwezig zijn per dienst als gevolg van de coronaregels. Daarom is het nodig u vooraf aan te melden per telefoon of email bij Piet Tinus van der Wal, 0595-551973 of wpvdwal@ziggo.nl. 
 
Vanzelfsprekend blijft u thuis als u klachten heeft die passen bij het coronavirus en ook draagt u een mondkapje bij het betreden van de kerk. Gastheren en -dames begeleiden u naar uw plek, alwaar het mondkapje af mag. Bij het verlaten van de kerk moet het mondkapje weer op. Helaas is het nog niet mogelijk om na afloop van de dienst gezamenlijk koffie te drinken. 
 
De kinderen van de oppas en kindernevendienst mogen bij binnenkomst gelijk naar Op 't Houkje worden gebracht. Zij blijven de hele dienst in hun eigen ruimte gelet op de coronaregels. 

Online diensten en vieringen sinds zondag 11 oktober
Na de adviezen over de mondkapjes en gemeentezang hebben de overheid en PKN inmiddels geadviseerd om maximaal 30 mensen toe te laten bij de eredienst.
De kerkenraad vindt dat iedereen welkom is bij de eredienst, en is van mening dat een selectief deurbeleid d.m.v. reserveren hierbij niet past. De kerkenraad ziet daarom helaas geen andere oplossing dan weer terug te gaan naar online diensten.
Daarnaast is er elke woensdagavond om 19.30 uur een online meditatieve viering.

Nieuwe adviezen zingen en mondkapje 
Vanwege de grote toename in het aantal besmettingen zijn de coronamaatregelen helaas weer aangescherpt. De overheid en de PKN hebben afgelopen week hun nieuwe adviezen voor wat betreft het zingen in de kerk en het gebruik van mondkapjes bekend gemaakt:
De PKN adviseert om in onze regio géén gemeentezang meer te laten plaatsvinden. 
De overheid geeft het dringende advies voor iedereen vanaf 13 jaar om een mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Voor locaties waarbij men een vaste plek krijgt toegewezen mag het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek.
 
Het moderamen heeft besloten beide adviezen te volgen, wat voor onze kerk/gemeente het volgende inhoudt:

 • Er vindt geen gemeentezang meer plaats tijdens kerkdiensten.
 • Iedereen vanaf 13 jaar dient bij binnenkomst van het kerkgebouw tot aan de zitplaats een mondkapje te dragen. Op de zitplaats mag het mondkapje worden afgezet. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Beide maatregelen gaan in op zondag 4 oktober. 

Wijzigingen Corona-richtlijnen: zingen en staan tijdens de dienst
Vanaf 6 september is het zingen en staan tijdens de kerkdiensten weer toegestaan. 

Kerkdiensten juli
Vanaf 1 juli mogen er weer kerkdiensten met maximaal 100 kerkgangers plaatsvinden. Op 5 juli zal er dan weer een kerkdienst zijn in de Hoeksteenkerk. Uiteraard gebeurt dit volgens het protocol 'Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten' van de PKN. De kerkenraad gaat deze maand de voorbereidingen hiervoor treffen, in de volgende KerkENnieuws en binnenkort op de site uitgebreide informatie hierover.Ontwikkelingen KerkENnieuws
Er bestaat al lang de wens om KerkENnieuws digitaal te versturen. Dat scheelt in kosten, kost minder tijd voor onze vrijwilligers en is natuurlijk beter voor het milieu. De kerkenraad heeft besloten de digitale versie beschikbaar te maken voor leden van onze kerk, mits dit beveiligd verzonden kan worden middels een wachtwoord.

Het was technisch nog een uitdaging om op een veilige manier deze digitale versie beschikbaar te kunnen stellen, maar dit is nu gelukt. Indien u KerkENnieuws digitaal wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar nieuwsbrief@pknmiddelstum.nl. Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden, dan zorgen wij ervoor dat u geen papieren versie meer ontvangt.

Uiteraard gaat onze voorkeur ernaar uit om zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Echter begrijpen wij ook dat met name ouderen liever een papieren versie blijven ontvangen. Dat is geen probleem en blijven we ook graag doen. Om het blad betaalbaar te houden vragen we wel om een vrijwillige bijdrage van EUR  10,- per jaar. U kunt dit overmaken op IBAN NL83 RABO 0342 2004 96 o.v.v. KerkENnieuws.

 
Jeugd Jeugd

'Een teken van Leven' 
Zondag 5 april was het Palmpasen. Normaal gesproken zouden we dan de fruitbakjes brengen bij ouderen en zieken. Met in onze hand de Palmpaasstok. Dat kan nu helaas niet. Daarom heeft de kindernevendienst afgelopen week kaarten gestuurd naar hen. En komende week zullen we nog wat door de brievenbus brengen. Thema van de Veertigdagentijd: ‘Een teken van leven’ staat hiermee goed centraal. Want in deze ‘Coronatijd’ geven wij verschillende tekens van leven!


Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Jeugddienst 'Kunst in de kerk'
Kunst in de kerk was het thema op zondag 19 januari. De jeugd maakte bij het binnenkomen ter plekke een symbolisch bloemstuk onder begeleiding van Annie Groenveld:
Het symbool voor de jeugd komt naar voren in dit stuk. 
Veel soorten bloemen, veel kleuren, verschillende vormen, de één uitbundig, de ander minder opvallend. –iedere bloem is uniek, ieder mens is uniek-
Eén bloem op zichzelf is al mooi, maar samen is het een geheel en een feest van kleur.Voor God is ieder van ons, hoe we ook zijn, wat we ook doen, waardevol. 

Samen vormen jullie de toekomst van de kerk. Zonder jullie kunnen wij als gemeente niet. 
De bloemen die jullie hebben neergezet staan in een cirkel, verbonden door hedera, het teken van Gods liefde en trouw. 
Op de achtergrond worden jullie als het ware gesteund door de gemeente, 
In een boog die beschutting biedt. Wij geven jullie de ruimte in ons midden die jullie nodig hebben.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Mary Velthoen vertelde boeiend over het kunstwerk dat de jeugd op de clubavond maakte onder haar begeleiding. Een groep mensen die bezielend bezig is, net een kerkgemeente.
Mattin Langenburg vertelde hoe Henk Helmantel indruk had gemaakt door zijn levend geloof in goede werken; door het schilderen van mooie kerkinterieurs maakt hij zichtbaar wat vakmanschap en geloof kunnen doen: kerken die na zoveel jaren nog steeds gewaardeerd worden omdat ze zo mooi gebouwd zijn door mensen. Ook het schilderij Nieuw Leven II werd besproken.
We vertelden over 3 verschillende kerkgebouwen in Middelstum en hoe de jeugd aankijkt tegen de eigen Hoeksteenkerk. Ze hebben toch ook wel oog voor het interieur! 
Ook voor muziek en dichtkunst was aandacht. De kinderen van de Kindernevendienst bouwden symbolisch stenen van mensen. Al met al een gevarieerd programma waardoor voor iedereen iets wils was.