Uitgelicht! Uitgelicht!

De Hoeksteenkerk is weer open!
Tijdens de laatste vergadering heeft de Kerkenraad besloten dat we iedereen weer de gelegenheid willen geven om een kerkdienst te kunnen bijwonen. Sinds 1 juli is de Hoeksteenkerk weer open voor het bijwonen van de diensten. 

U bent van harte welkom! 

Bij het heropenen van de kerk horen wel bepaalde Corona-richtlijnen vanuit de overheid en de landelijke PKN. Deze hebben we vertaald naar onze kerk en willen we graag alvast met u delen. 

Houdt u rekening met het volgende:
Basis coronaregels:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van de neus en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Volg de dienst online bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Volg ook dab de dienst thuis online. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Aanvullende voorwaarden:
 • De dienst blijft ook online te volgen. 
 • De oppasdienst en kindernevendienst gaan ook weer van start.
 • U wordt bij de ingang welkom geheten door gastheren/dames, u kunt hier uw handen ontsmetten. 
 • Houdt bij het aankomen, naar binnen gaan, plaatsnemen, en verlaten van de kerk 1,5 meter afstand van anderen (met uitzondering van uw eigen gezin). 
 • Uw jas neemt u mee naar uw zitplaats.
 • In de kerk zijn zitplaatsen gemarkeerd, er is vanwege de maatregelen minder plaats van voorheen, ook de bovengalerijen worden weer in gebruik genomen.
 • Zitplaatsen worden toegewezen, er is dus een grote kans dat u op een andere plek dan voorheen zit. 
 • De kussens uit de kerk liggen op een centraal punt, u kunt om uw kussen vragen bij de gastheer/dame.
 • Er komt een nieuwe richtlijn voor zingen in de kerk, hiervan houden we u op de hoogte via de wekelijkse nieuwsbrief via de mail en de afkondigingen.
 • Wij verzoeken u zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten te maken.
 • Helaas is koffie drinken na de dienst nog niet mogelijk.  
 • Reserveren is niet nodig, wel wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
 
Nieuws Nieuws

Wijzigingen Corona-richtlijnen: zingen en staan tijdens de dienst
Vanaf 6 september is het zingen en staan tijdens de kerkdiensten weer toegestaan. 

Kerkdiensten juli
Vanaf 1 juli mogen er weer kerkdiensten met maximaal 100 kerkgangers plaatsvinden. Op 5 juli zal er dan weer een kerkdienst zijn in de Hoeksteenkerk. Uiteraard gebeurt dit volgens het protocol 'Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten' van de PKN. De kerkenraad gaat deze maand de voorbereidingen hiervoor treffen, in de volgende KerkENnieuws en binnenkort op de site uitgebreide informatie hierover.Ontwikkelingen KerkENnieuws
Er bestaat al lang de wens om KerkENnieuws digitaal te versturen. Dat scheelt in kosten, kost minder tijd voor onze vrijwilligers en is natuurlijk beter voor het milieu. De kerkenraad heeft besloten de digitale versie beschikbaar te maken voor leden van onze kerk, mits dit beveiligd verzonden kan worden middels een wachtwoord.

Het was technisch nog een uitdaging om op een veilige manier deze digitale versie beschikbaar te kunnen stellen, maar dit is nu gelukt. Indien u KerkENnieuws digitaal wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar nieuwsbrief@pknmiddelstum.nl. Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden, dan zorgen wij ervoor dat u geen papieren versie meer ontvangt.

Uiteraard gaat onze voorkeur ernaar uit om zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Echter begrijpen wij ook dat met name ouderen liever een papieren versie blijven ontvangen. Dat is geen probleem en blijven we ook graag doen. Om het blad betaalbaar te houden vragen we wel om een vrijwillige bijdrage van EUR  10,- per jaar. U kunt dit overmaken op IBAN NL83 RABO 0342 2004 96 o.v.v. KerkENnieuws.

 
Jeugd Jeugd

'Een teken van Leven' 
Zondag 5 april was het Palmpasen. Normaal gesproken zouden we dan de fruitbakjes brengen bij ouderen en zieken. Met in onze hand de Palmpaasstok. Dat kan nu helaas niet. Daarom heeft de kindernevendienst afgelopen week kaarten gestuurd naar hen. En komende week zullen we nog wat door de brievenbus brengen. Thema van de Veertigdagentijd: ‘Een teken van leven’ staat hiermee goed centraal. Want in deze ‘Coronatijd’ geven wij verschillende tekens van leven!


Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Jeugddienst 'Kunst in de kerk'
Kunst in de kerk was het thema op zondag 19 januari. De jeugd maakte bij het binnenkomen ter plekke een symbolisch bloemstuk onder begeleiding van Annie Groenveld:
Het symbool voor de jeugd komt naar voren in dit stuk. 
Veel soorten bloemen, veel kleuren, verschillende vormen, de één uitbundig, de ander minder opvallend. –iedere bloem is uniek, ieder mens is uniek-
Eén bloem op zichzelf is al mooi, maar samen is het een geheel en een feest van kleur.Voor God is ieder van ons, hoe we ook zijn, wat we ook doen, waardevol. 

Samen vormen jullie de toekomst van de kerk. Zonder jullie kunnen wij als gemeente niet. 
De bloemen die jullie hebben neergezet staan in een cirkel, verbonden door hedera, het teken van Gods liefde en trouw. 
Op de achtergrond worden jullie als het ware gesteund door de gemeente, 
In een boog die beschutting biedt. Wij geven jullie de ruimte in ons midden die jullie nodig hebben.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Mary Velthoen vertelde boeiend over het kunstwerk dat de jeugd op de clubavond maakte onder haar begeleiding. Een groep mensen die bezielend bezig is, net een kerkgemeente.
Mattin Langenburg vertelde hoe Henk Helmantel indruk had gemaakt door zijn levend geloof in goede werken; door het schilderen van mooie kerkinterieurs maakt hij zichtbaar wat vakmanschap en geloof kunnen doen: kerken die na zoveel jaren nog steeds gewaardeerd worden omdat ze zo mooi gebouwd zijn door mensen. Ook het schilderij Nieuw Leven II werd besproken.
We vertelden over 3 verschillende kerkgebouwen in Middelstum en hoe de jeugd aankijkt tegen de eigen Hoeksteenkerk. Ze hebben toch ook wel oog voor het interieur! 
Ook voor muziek en dichtkunst was aandacht. De kinderen van de Kindernevendienst bouwden symbolisch stenen van mensen. Al met al een gevarieerd programma waardoor voor iedereen iets wils was.