Uitgelicht! Uitgelicht!

Vesperdienst
In de 40-dagentijd zal op zondag 10 april, op Palmzondag, een vesper worden gehouden.
In deze vesper worden liederen uit verschillende liedtradities gezongen en is er ruimte voor stilte.
De vesper wordt gehouden om 19.00 uur in Op 't Houkje. 
Voorganger: ds. Mattin Langeburg.
Organist: Margriet Zuidhof.

 

 
Nieuws Nieuws

Einde coronamaatregelen
Vanaf 25 februari gelden er geen beperkende maatregelen meer voor het kerkelijk leven.
Wel vragen we u rekening te houden met de basisadviezen van de overheid:
blijf thuis als u klachten heeft die passen bij het coronavirus, hoest en nies in uw elleboog. Mocht u het zelf prettiger vinden om meer afstand te houden in de kerk, dan is dit uiteraard mogelijk, de kerk biedt hier genoeg ruimte voor.
 

 


Ontwikkelingen KerkENnieuws
Er bestaat al lang de wens om KerkENnieuws digitaal te versturen. Dat scheelt in kosten, kost minder tijd voor onze vrijwilligers en is natuurlijk beter voor het milieu. De kerkenraad heeft besloten de digitale versie beschikbaar te maken voor leden van onze kerk, mits dit beveiligd verzonden kan worden middels een wachtwoord.

Het was technisch nog een uitdaging om op een veilige manier deze digitale versie beschikbaar te kunnen stellen, maar dit is nu gelukt. Indien u KerkENnieuws digitaal wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar nieuwsbrief@pknmiddelstum.nl. Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden, dan zorgen wij ervoor dat u geen papieren versie meer ontvangt.

Uiteraard gaat onze voorkeur ernaar uit om zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Echter begrijpen wij ook dat met name ouderen liever een papieren versie blijven ontvangen. Dat is geen probleem en blijven we ook graag doen. Om het blad betaalbaar te houden vragen we wel om een vrijwillige bijdrage van EUR  10,- per jaar. U kunt dit overmaken op IBAN NL83 RABO 0342 2004 96 o.v.v. KerkENnieuws.

 
Jeugd Jeugd

Vijfde clubavond zondag 13 februari!
Via de mail en app worden jullie hiervoor uitgenodigd. Hester, Menno en Pieter zullen weer een uitdagende clubavond voor jullie bedenken!