Uitgelicht! Uitgelicht!

ONLINE KERKDIENSTEN
'Een gastvrije gemeente, in de ontmoeting gebeurt het'. De leidraad van onze gemeente. Ook in deze tijd willen wij u blijven ontmoeten, daarom zenden wij elke zondagmorgen om 9.30 uur vanuit Op 't Houkje een online kerkdienst uit. 
Daarnaast kunt u elke woensdagavond om 19.30 uur kijken naar een meditatieve viering, eveneens vanuit Op 't Houkje.  Klik hier voor het live meekijken of terugkijken van een kerkdienst of viering.
De volgende online kerkdiensten staan gepland:

Donderdag 9 april
19.30 uur             Ds. M.H. Langenburg
Bijzonderheden:   Witte donderdag, viering Heilig Avondmaal
1e collecte:           Diaconie - Zeemanshuis Eemshaven

Vrijdag 10 april
19.30 uur             Ds. M.H. Langenburg
Bijzonderheden:   Goede Vrijdag
geen collecte

Zondag 12 april
9.30 uur               Ds. M.H. Langenburg
Bijzonderheden:   Pasen
1e collecte:           Diaconie - Bloemen

Zondag 19 april
9.30 uur               Ds. M.H. Langenburg

Bijzonderheden:   Geen
1e collecte:           Kerk

Zondag 26 april
9.30 uur               Ds. M.H. Langenburg

Bijzonderheden:   Geen
1e collecte:           Kerk

 
Jeugd Jeugd

'Een teken van Leven' 
Zondag 5 april was het Palmpasen. Normaal gesproken zouden we dan de fruitbakjes brengen bij ouderen en zieken. Met in onze hand de Palmpaasstok. Dat kan nu helaas niet. Daarom heeft de kindernevendienst afgelopen week kaarten gestuurd naar hen. En komende week zullen we nog wat door de brievenbus brengen. Thema van de Veertigdagentijd: ‘Een teken van leven’ staat hiermee goed centraal. Want in deze ‘Coronatijd’ geven wij verschillende tekens van leven!


Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Jeugddienst 'Kunst in de kerk'
Kunst in de kerk was het thema op zondag 19 januari. De jeugd maakte bij het binnenkomen ter plekke een symbolisch bloemstuk onder begeleiding van Annie Groenveld:
Het symbool voor de jeugd komt naar voren in dit stuk. 
Veel soorten bloemen, veel kleuren, verschillende vormen, de één uitbundig, de ander minder opvallend. –iedere bloem is uniek, ieder mens is uniek-
Eén bloem op zichzelf is al mooi, maar samen is het een geheel en een feest van kleur.Voor God is ieder van ons, hoe we ook zijn, wat we ook doen, waardevol. 

Samen vormen jullie de toekomst van de kerk. Zonder jullie kunnen wij als gemeente niet. 
De bloemen die jullie hebben neergezet staan in een cirkel, verbonden door hedera, het teken van Gods liefde en trouw. 
Op de achtergrond worden jullie als het ware gesteund door de gemeente, 
In een boog die beschutting biedt. Wij geven jullie de ruimte in ons midden die jullie nodig hebben.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Mary Velthoen vertelde boeiend over het kunstwerk dat de jeugd op de clubavond maakte onder haar begeleiding. Een groep mensen die bezielend bezig is, net een kerkgemeente.
Mattin Langenburg vertelde hoe Henk Helmantel indruk had gemaakt door zijn levend geloof in goede werken; door het schilderen van mooie kerkinterieurs maakt hij zichtbaar wat vakmanschap en geloof kunnen doen: kerken die na zoveel jaren nog steeds gewaardeerd worden omdat ze zo mooi gebouwd zijn door mensen. Ook het schilderij Nieuw Leven II werd besproken.
We vertelden over 3 verschillende kerkgebouwen in Middelstum en hoe de jeugd aankijkt tegen de eigen Hoeksteenkerk. Ze hebben toch ook wel oog voor het interieur! 
Ook voor muziek en dichtkunst was aandacht. De kinderen van de Kindernevendienst bouwden symbolisch stenen van mensen. Al met al een gevarieerd programma waardoor voor iedereen iets wils was.

 
Nieuws Nieuws

Ontwikkelingen KerkENnieuws
Er bestaat al lang de wens om KerkENnieuws digitaal te versturen. Dat scheelt in kosten, kost minder tijd voor onze vrijwilligers en is natuurlijk beter voor het milieu. De kerkenraad heeft besloten de digitale versie beschikbaar te maken voor leden van onze kerk, mits dit beveiligd verzonden kan worden middels een wachtwoord.

Het was technisch nog een uitdaging om op een veilige manier deze digitale versie beschikbaar te kunnen stellen, maar dit is nu gelukt. Indien u KerkENnieuws digitaal wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar  Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden, dan zorgen wij ervoor dat u geen papieren versie meer ontvangt.

Uiteraard gaat onze voorkeur ernaar uit om zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Echter begrijpen wij ook dat met name ouderen liever een papieren versie blijven ontvangen. Dat is geen probleem en blijven we ook graag doen. Om het blad betaalbaar te houden vragen we wel om een vrijwillige bijdrage van EUR  10,- per jaar. U kunt dit overmaken op IBAN NL83 RABO 0342 2004 96 o.v.v. KerkENnieuws.