Agenda
« vorige  |  september 2019  |  volgende »

Zondag 15 september 2019 Startzondag

 

Donderdag 26 september 2019 Cluster activiteit Gemeente Huizinge: Behoeden
Locatie: De Paardenstal te Huizinge
Tijdstip: 19.30 uur  - 21.30 uur

Cluster activiteiten Protestantse Gemeente Huizinge 

Twee thema-avonden door dhr. Andries Visser 

Ben ik mijn broeders hoeder? 
Velen zullen in deze titel de woorden van Kaïn hebben herkend. Op de vraag ‘Waar is Abel, je broer? zegt hij eerst, ontwijkend: ‘Weet ik niet’. En vervolgens stelt hij dan deze vraag, die tot een spreekwoord is geworden. Het is een vraag die op allerlei manieren opduikt. En het antwoord op die vraag wordt dan min of meer bekend verondersteld: 
Je broeders hoeder, natuurlijk ben je dat! 
Dat is precies wat Kaïn niet deed, en wat hij wel had moeten doen. Maar is dat zo? Is dat de boodschap in dit verhaal: dat je je broeder moet behoeden? Is dat wat Kaïn met die wedervraag, eigenlijk tegen wil en dank, onder woorden brengt? Is dat waar Gods vraag ‘waar is je broer?’ op doelt? Je medemens behoeden, hoe doe je dat? En waarvoor moet je hem of haar behoeden? Wat wil dat woord ‘behoeden’ eigenlijk zeggen? Ik en de ander: wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat / Wie is mijn zorg? Het woord zorg is in onze tijd niet van de lucht. Hoe ga je daarmee om? 

Behoeden 
Twee donderdagavonden, op 26 september en 10 oktober, gaan we met die vraag van Kaïn aan de slag. In wezen gaan we ons beide avonden dus bezighouden met één woord? 

Soms houdt een woord meer in dan je in eerste instantie denkt. Vanuit een aantal teksten zoeken we naar de betekenis van het woord ‘behoeden’, ‘hoeden’. Door goed te lezen, en daar dan met elkaar over in gesprek te gaan, proberen we de verschillende kanten ervan in het oog te krijgen. [Be]hoeden blijkt een belangrijk woord te zijn. Een woord dat raakt aan de manier waarop mensen met hun omgeving, met zichzelf en met elkaar omgaan. 

Beide avonden beginnen om 19.30-21.30 uur in de Paardenstal te Huizinge. Opgave bij Gera van der Hoek, het liefst per mail: gera.vdhoek@tele2.nl of anders per telefoon: 06-22003049, graag vóór 16 september