zondag 8 mei 2022 om 11.00 uur!

Kerkdienst in de Hoeksteenkerk
Voorganger(s): mw. ds. B.B. Wolters, Tjamsweer

Bijzonderheden: koffiedrinken om 10.00 uur voorafgaand aan de dienst

terug