Hippolytuskoor Hippolytuskoor

Het "Hippolytuskoor" is een gemengd koor met 27 enthousiaste leden.

De dirigent is Oleg Morozov, een zeer bedreven dirigent. Hij is klassiek pianist, afgestudeerd aan het staatsconservatorium van Kazan in Rusland. Hij bekwaamde zich in koordirectie en is al 12 jaar dirigent van het "Hippolytuskerkkoor".

Het repertoire bestaat uit kerkmuziek in de breedste zin, van klassiek tot zeer modern, zowel Nederlands, als ook Duits, Engels en Latijn.

Samen met de muziekcommissie worden de zangstukken uitgezocht.

Regelmatig werkt het koor mee aan kerkdiensten en concerten.

In het eerste kwartier van de repetities wordt er veel aandacht besteed aan ademhaling en zangtechnieken. Er wordt zowel a capella als met begeleiding van piano gezongen.

De repetitieavond is wekelijks op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.. Tijdens de zomervakantie repeteren we 8 weken niet.

De contributie bedraagt € 15,00 per maand inclusief koffie/thee.

De repetities worden gehouden in "Op 't Houkje", bij de Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23.

Mocht u geinteresseerd zijn geraakt, kom dan gerust eens luisteren op donderdagavond.

Wij werken graag mee aan een kerkdienst, concert of een evenement.

U kunt het koor financieël ondersteunen door donateur te worden.

terug