Hippolytuskoor Hippolytuskoor

Hippolytuskoor


Info over seizoen 2019-2020

Het Hippolytuskoor is een gemengd koor in Middelstum met 26 enthousiaste leden, we werken graag mee aan een kerkdienst, concert of evenement/festival.
Al ruim 15 jaar is Oleg Morozov onze gedreven dirigent. Hij is klassiek pianist, afgestudeerd aan het staatsconservatorium van Kazan in Rusland. Hij bekwaamde zich tevens in koordirektie, hij dirigeert het koor én begeleidt het koor op de elektronische piano.
De repetitie is wekelijks in Op t Houkje op de donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur (in de zomervakantie repeteren we 8 weken niet). De contributie bedraagt € 15,= per maand (exclusief koffie/thee). Mocht je/u geïnteresseerd zijn kom dan gerust eens luisteren/meezingen op de donderdagavond!!  
Voor het komende seizoen zijn op dit moment de volgende programma-onderdelen bekend:
  • Optreden tijdens Open Monumentendag op 14 september.  
  • Medewerking aan PKN-kerkdienst op Eerste Kerstdag, 25 december, in Middelstum.
  • Medewerking aan PKN-kerkdienst op Witte Donderdag, 9 april (’s avonds), in Middelstum.
  • Optreden tijdens Vocale en Muzikale Dag op 18 april in Winsum
  • Jaarlijks uitstapje van het koor met aanhang (afsluiting seizoen).


Via KerkENnieuws (en andere media) zullen we u/jou verder op de hoogte brengen.

Het is mogelijk om het koor financieel te ondersteunen door donateur te worden, in september zullen de donateursgelden worden opgehaald (donateurs ontvangen korting bij de entree van een concert).
Het bestuur van het Hippolytuskoor:
Voorzitter                   : Dieta van Dijk, corendieta@gmail.com, tel. 0595-552745
Secretaris                  : Janneke Vaatstra, jzvaatstrapoel@ziggo.nl, tel. 0595-552021
Penningmeester         : Reinder Buist
Notulist/PR                  : Roelien Tjalsma
Algemeen lid               : Corrinda Langenburg

We hopen u/jou in het komende seizoen te mogen ontmoeten bij een uitvoering of repetitie !!

terug